Håndtrykk
Możemy Ci pomóc
Zapewnienie jakości dokumentacji przetargowej i ofert
Skargi i sprawy sądowe dotyczące udzielenia zamówienia
Zmiany w zawartych umowach
Wymagania dostępu
Zamówienia publiczne

Robert Myhre był wcześniej szefem sekretariatu w KOFA i pracował nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych z 2001 roku w Ministerstwie Handlu i Przemysłu.

Od 2005 roku pracuje jako prawnik, specjalizując się w zamówieniach publicznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej i masz inne pytania?