Utvendig i det moderne forstadshuset
Możemy Ci pomóc
Nabotvist
Płatności ubezpieczeniowe
Błędy i pominięcia w kupnie i sprzedaży
Współwłaściciel / spółdzielnia mieszkaniowa
Spory rzemieślnicze
Przymusowa sprzedaż i eksmisja
Mieszkania

Ocena, czy istnieje podstawa do roszczenia o obniżenie ceny, unieważnienie lub odszkodowanie, jest oceną złożoną, wymagającą fachowej i profesjonalnej oceny. Pomagamy zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu w zakresie pomocy prawnej.

Spory mieszkaniowe zwykle powstają przy kupnie i sprzedaży używanego domu lub po przejęciu nowo wybudowanego domu. Spory powstaną w przypadku braku porozumienia lub konfliktu między stronami i zwykle będą powodować kilka problemów prawnych. Może to obejmować ukryte błędy i braki w zakupach domów, zatajone lub nieprawidłowe informacje, awarie obszaru, odchylenia budowlane, uszkodzenia spowodowane wilgocią i spory z sąsiadami.

Ocena, czy istnieje podstawa do roszczenia o obniżenie ceny, unieważnienie lub odszkodowanie, jest oceną złożoną, wymagającą fachowej i profesjonalnej oceny. Pomagamy zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu w zakresie pomocy prawnej.

Potrzebujesz pomocy prawnej i masz inne pytania?