top of page
Computer Office Work
Możemy Ci pomóc
Nieuzasadnione zakończenie
Zezwolenie
Nieodebrane wynagrodzenie
Środowisko pracy
Prawo pracy

«Prawo pracy reguluje warunki życia zawodowego.

Dotyczy to zatem zasad prawnych, które mają zastosowanie między stronami stosunku pracy, tj. stosunku między  pracodawca  oraz  pracownik

Te przepisy prawne są określone w:  Ustawa o środowisku pracy »

Potrzebujesz pomocy prawnej i masz inne pytania?

Nieuzasadnione zakończenie

Rozwiązaniem jest rozwiązanie stosunku pracy przed normalnym wygaśnięciem umowy o pracę. Wypowiedzenie przez pracodawcę…

Zezwolenie

Oznacza to, że jeden lub więcej pracowników jest tymczasowo zwolnionych z obowiązku pracy.Czy zostałeś zwolniony i nie masz pewności, jakie zasady mają zastosowanie?

Nieodebrane wynagrodzenie

Czy masz pracodawcę, który nie wypłaca wynagrodzenia lub dodatku urlopowego w uzgodnionym terminie? Musisz to zrobić, jeśli pracodawca nie chce lub nie może wypłacić wynagrodzenia…

Środowisko pracy

Ustawa o środowisku pracy określa wymagania dotyczące środowiska pracy. Między innymi stawiane są wymagania dotyczące facylitacji, uczestnictwa i rozwoju…

Modern Building
bottom of page