Bank
Możemy Ci pomóc
Spory dotyczące nadużyć kart płatniczych
Doradztwo inwestycyjne
Dyszeć
Pożyczki i kredyty
Kaucja
Inne zabezpieczenia
Bankowość i finanse

Pomagamy w reklamacjach dotyczących stosunków umownych osób fizycznych z bankiem, firmą finansową, firmą hipoteczną lub firmą zarządzającą funduszami.

 

To samo dotyczy sporów z zagranicznymi przedsiębiorstwami finansowymi, które oferują podobne usługi w Norwegii. Pomagamy również w  skargi na firmę inwestycyjną, gdy spór dotyczy doradztwa inwestycyjnego.

W bankowości i finansach możemy rozpatrywać tylko skargi konsumentów, tzn. nie możemy oceniać skarg od firm. W sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych (nadużywanie kart płatniczych) prawo do odwołania przysługuje firmie finansowej, por. Ustawa o umowach finansowych § 37 ust. 2 lit.

Potrzebujesz pomocy prawnej i masz inne pytania?